română
  
english
  
cauta:  
 
Logo Societatea de Distributie a Energiei Electrice Transilvania Sud SA
Separare Distribuție-Furnizare
Javascript Tree Menu
 

Separare Distribuție-Furnizare


Separarea activităţilor de distribuţie şi furnizare a energiei electrice reprezintă o cerinţă impusă de aderarea Romaniei la Uniunea Europeană.
Directiva 2003/54/EC a Parlamentului European şi a Consiliului Europei din 26 iunie 2003 privind regulile comune pentru piaţa internă de electricitate a stabilit necesitatea separării activităţilor de distribuţie şi furnizare a energiei electrice pornind de la următoarele principii:
n      pieţe total liberalizate, care permit tuturor clienţilor să işi aleagă liber furnizorul şi care permit tuturor furnizorilor libertatea de a furniza clienţilor lor;
n      acces la reţea nediscriminatoriu;
n      egalizarea tarifelor;
n      egalizarea gradului de deschidere a pieţelor în Statele Membre.
 Prevederile Directivei 2003/54/EC privind separarea au fost preluate în legislaţia naţională în Legea Energiei Electrice nr. 13/2007 art. 45 şi detaliate ca modalitate concretă de realizare a separării filialelor societăţii Electrica SA în Hotărârea de Gurvern nr. 675/09.07.2007.
Urmare a acestor prevederi legale Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor societăţii FDFEE Electrica Transilvania Sud S.A. prin Hotărârea nr. 9/2007 a aprobat separarea activităţii de distribuţie a energiei electrice de activitatea de furnizare. Au fost astfel constituite, prin divizarea parţială a societăţii menţionate, doua societăţi distincte: o societate de distribuţie a energiei electrice (FDEE Electrica Distribuţie Transilvania Sud S.A., care a devenit Societatea de Distribuție a Energiei Electrice Transilvania Sud S.A.) care este deţinătoarea instalaţiilor de distribuţie şi are ca principal obiect de activitate prestarea serviciului de distribuţie şi o societate de furnizare (FFEE Electrica Furnizare Transilvania Sud S.A., care a devenit Sucursala de Furnizare a Energiei Electrice Transilvania Sud - Brașov, din cadrul Electrica Furnizare S.A.) având ca principal obiect de activitate comercializarea energiei electrice.
Programul de conformitate (click aici), pentru îndeplinirea cerinţelor legale privind independenţa operatorului de distribuţie Societatea de Distribuție a Energiei Electrice Transilvania Sud S.A. și excluderea comportarii discriminatorii, a fost întocmit în conformitate cu Ord. ANRE Nr.5/04.02.2015 pentru aprobarea Regulamentului privind monitorizarea de către Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei a programelor de conformitate stabilite de operatorii de distribuţie a energiei electrice şi cu Legea nr. 123/2012 a energiei electrice şi gazelor naturale, care a preluat cerinţele Directivei 2009/72/EC.
Scopul programului de conformitate îl reprezintă stabilirea măsurilor pentru excluderea comportării discriminatorii a operatorului de distribuţie în relaţia cu ceilalţi participanţi la piaţa de energie electrică şi a regulilor pentru accesarea informaţiilor astfel încat să se asigure transparenţa şi tratamentul nediscriminatoriu pentru toţi participanţii la piaţa de energie electrică, concomitent cu îmbunătătirea performanţelor în prestarea serviciilor de distribuţie a energiei electrice.
Raportul de conformitate (click aici), realizat în baza art. 48 al (2) litera (e) din Legea nr. 123/2012 a energiei electrice şi gazelor naturale, prezintă rezultatele activitaţii de monitorizare a respectării programului de conformitate şi reprezintă totodata o modalitate de informare a ANRE, a angajatilor proprii şi a tuturor parţilor interesate cu privire la progresele realizate în aplicarea măsurilor pentru excluderea comportării discriminatorii a operatorului de distribuţie în relaţia cu ceilalţi participanţi la piaţa de energie electrică şi asigurarea transparenţei activitatii sale pe piaţa de energie electrică.

   
Copyright © 2016 Societatea de Distributie a Energiei Electrice Transilvania Sud S.A.