call center

Emiterea certificatului de racordare

1. Emiterea certificatelor de racordare se relizeaza in urmatoarele situatii:
a) la aparitia unui loc de consum si/sau de producere nou, pentru care s-a emis un ATR si s-au realizat lucrarile pentru realizarea instalatiei electrice de racordare;
b) la dezvoltarea din punct de vedere tehnic si energetic a activitătii utilizatorului la un loc de consum si/ sau de producere existent ce necesită depăsirea puterii aprobate, la care nu exista certificat de racordare, pentru care s-a emis ATR si s-au realizat lucrarile pentru realizarea/modificarea instalatiei electrice de racordare ;
c) la modificarea instalatiei de racordare a unui loc de consum si/sau de producere existent, fără schimbarea puterii aprobate, pentru rezolvarea unor solicitări ale utilizatorului, la care nu exista certificat de racordare, pentru care s-a emis ATR si s-au realizat lucrarile pentru modificarea instalatiei electrice de racordare;
d) la modificarea unor elemente de natură tehnică sau administrativă la un loc de consum si/sau de producere existent, fără depăsirea puterii aprobate, la care nu exista certificat de racordare. In acest caz, indiferent de natura modificarilor, pentru emiterea certificatului de racodare se va emite in prealabil un aviz tehnic de racordare.

2. Actualizarea certificatelor de racordare se realizeaza pentru toate locurile de consum si/sau de producere existente, indiferent de natura modificarilor solicitate (cu exceptia schimbarii titularului sau a denumirii titularului locului de consum si/sau de producere), pentru care exista deja un certificat de racordare, emis anterior depunerii cererii din partea solicitantului.

3. In cazul modificarilor de natura administrativa generate de schimbarea titularului sau a denumirii titularului unui loc de consum si/sau de producere existent, pentru care exista deja un certificat de racordare, nu este necesara emiterea unui nou ATR si nici actualizarea certificatului de racordare.

4. Pentru locurile de consum temporare nu se emit certificate de racordare.

5. Emiterea/actualizarea certificatului de racordare este conditionată de realizarea lucrărilor de întărire necesare consumului la puterea aprobată pentru etapa de dezvoltare a locului de consum respectiv pentru evacuarea puterii aprobate pentru etapa de dezvoltare a locului de producere pentru care se emite certificatul de racordare, conform contractului de racordare.

6. Pentru un loc de consum, emiterea/actualizarea certificatului de racordare este conditionata, dupa caz, de incheierea procesului verbal la terminarea lucrarilor pentru instalatia de racordare si depunerea de catre utilizator a dosarului instalatiei de utilizare.

7. Pentru un loc de producere sau de consum si de producere, emiterea/actualizarea certificatului de racordare este conditionata, dupa caz, de incheierea procesului verbal la terminarea lucrarilor pentru instalatia de racordare, depunerea de catre utilizator a dosarului instalatiei de utilizare, a procesului verbal de receptie a punerii in functiune a capacitatilor de producere si a certificatului de conformitate emis conform procedurii PO-DTS-03-01.