Emiterea avizului de amplasament de catre operatorul de retea

Aspecte generale
Avizul de amplasament se eliberează tuturor persoanelor fizice şi juridice care, potrivit legii, trebuie să obţină autorizaţii de construire de la organele teritoriale cu atribuţii în acest sens.
Emiterea avizelor de amplasament se face la nivelul Serviciului Energetic Acces la Retea (SEAR) SDEE-uri.
In vederea obţinerii avizului de amplasament, solicitantul se va adresa la Sucursala apartinand de SDEE Transilvania Sud SA, care deţine reţeaua electrică din zonă:
– direct;
– prin intermediul unui consultant;
– prin intermediul unor structuri de specialitate din cadrul consiliilor judeţene sau locale.

Tipuri de avize de amplasament – cereri. Vezi documente necesare.

Raspunsul SEAR, dat unui solicitat, poate fi:

Aviz de amplasament favorabil – prin care se aprobă amplasamentul propus, cu respectarea legislatiei in vigoare (zone de protectie si siguranta, distanţe minime, existenta unor instalatii electrice apartinind altor operatori, etc.);
Aviz de amplasament nefavorabil – în situaţia în care amplasamentul respectiv afectează instalaţiile SDEE, comunicand solicitantului:
– motivele îndreptăţite ale refuzului, cu argumente şi justificări detaliate, cu precizarea restricţiilor şi/sau interdicţiilor instituite în zonele de protecţie şi de siguranţă aferente reţelei electrice;
– precizări privind instalaţiile din zonă, aparţinând operatorului de reţea; acestea se trasează, orientativ, pe planurile din documentaţia solicitantului, iar un set de planuri se anexează avizului de amplasament;
– propuneri de soluţii care să permită emiterea unui aviz de amplasament favorabil:
– modificarea poziţiei obiectivului faţă de amplasamentul propus, la distanţe minime faţă de instalaţiile operatorului de reţea, astfel încât acestea să nu mai fie afectate; distanţele minime impuse de norme, aferente capacităţii energetice, în funcţie de categoria obiectivului, se precizează în răspuns;
– eliberarea amplasamentului, contra cost, prin devierea sau mutarea instalaţiilor operatorului de reţea;
menţinerea amplasamentului, cu condiţia executării, contra cost, a unor lucrări de modificare a instalaţiilor reţelei electrice rezultate ca necesare pentru îndeplinirea condiţiilor de coexistenţă impuse de norme.
Avizul de amplasament favorabil îşi încetează valabilitatea în următoarele situaţii:
a. expiră termenul de valabilitate;
b. se modifică datele obiectivului (caracteristici tehnice, suprafaţă ocupată, înălţime, etc.) care au stat la baza emiterii avizului.