call center

AVIZE ȘI CONTRACTE DE RACORDARE PENTRU PRODUCĂTORI

AVIZE ȘI CONTRACTE DE RACORDARE PENTRU PRODUCĂTORI

Operatori economici pentru care s-au acordat avize tehnice de racordare (ATR) şi/sau contracte de racordare (CR) la reţele, pentru capacităţi de producere pe zone de licenţă,
pe tip de SRE, conform Ordinului ANRE nr. 6/2012 privind „Metodologia de monitorizare a sistemului de promovare a energiei din surse regenerabile de energie prin certificate verzi”: