call center
ÎNTRERUPERI
Verifică întreruperi

Prin sucursalele sale, SDEE Transilvania Sud asigură accesul la reţeaua electrică de distribuție din județele Alba, Brașov, Covasna, Harghita, Mureș și Sibiu, în mod nediscriminatoriu, tuturor utilizatorilor – operatori economici care produc şi/sau furnizează energie electrică, precum şi consumatorilor de energie electrică, cu condiţia respectării normelor şi standardelor de performanţă prevăzute în reglementările tehnice în vigoare.

Procesul de racordare la rețelele electrice de interes public se desfășoară în conformitate cu prevederile Legii Energiei Electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare, precum și a Ordinului ANRE nr. 59/2013, cu modificările și completările ulterioare.