call center

Profil de consum unitati de invatamant

Precizarea condiţiilor de aplicare a profilului de consum „Unităţi de învăţământ” 

aprobat prin Decizia ANRE 2386/2012

 

Profilul de consum „Unităţi de învăţământ” se va utiliza pentru locurile de consum de categorie C, care nu au montate contoare cu curbă de sarcină, cu punctul de delimitare la joasă tensiune şi al căror consum anual este de max. 200 MWh (conform art. 146 din Codul de măsurare).

În cazul locurilor de consum cu periodicitate de citire diferită de luna calendaristică, pentru determinarea cantităţii lunare de energie distribuită se vor aplica prevederile cuprinse la pct. 6 din „Procedura pentru elaborarea şi aplicarea profilurilor specifice de consum în zona de licență SDEE Transilvania Sud SA”.

 

Profilul „Unităţi de ănvăţământ (cod profil UINV) este destinat profilării orare a consumului aferent locurilor de consum având urmatoarele caracteristici:

–  Natura consumului: necasnic;

–  Programul normal de lucru:

– zile lucrătoare: ineri, luni-vineri max. 12 ore/zi;

– zile nelucrătoare: sâmbătă-duminică;

– activitatea are caracter permanent; consumurile din perioadele cu activitate redusă, reflectate printr-un consum de energie mai scăzut, vor fi profilate orar utilizând profilurile caracteristice din perioada de activitate normală, diferenţiate funcţie de tipul de zi (lucrătoare/nelucrătoare).

–  Activităţile adecvate pentru care este destinat profilul UINV:

– activităţi de învăţământ (grădiniţe, şcoli, alte unităti de învăţământ);

– alte activităţi similare;

–  În timpul nopţii se utilizează iluminatul ambiental.

 

Pentru utilizarea acestui profil de consum solicitantul va transmite către operatorul de distribuţie, pe lângă notificarea prevăzută în Ordinul ANRE nr. 88/2009 cu modificările şi completarile ulterioare, următoarele informaţii: descrierea pe scurt a activităţii desfăşurate la locul de consum respectiv, din care să reiasă programul de funcţionare zilnic şi săptămânal, codul CAEN al activităţii care se desfăşoară, energia şi puterea pentru care se va presta serviciul de distribuţie (minim/maxim lunar), alte informaţii relevante care să permită operatorului de distribuţie efectuarea analizei privind încadrarea în profilul aprobat.

În cazul în care se face verificarea pe bază de măsurători a încadrării unui loc de consum în profilul aprobat, analiza va avea în vedere respectarea criteriului de încadrare în profil prin inexistenţa unor abateri mai mari de 10% pe o lungime mai mare de 20% din intervalul analizat.

Conform art. 5.3. „Procedura pentru elaborarea şi aplicarea profilurilor specifice de consum în zona de licență SDEE Transilvania Sud SA”, la solicitarea de utilizare a profilului aprobat primită de la orice consumator, grup de consumatori sau furnizori, SDEE Transilvania Sud SA este obligată să analizeze solicitarea de utilizare a profilului specific şi să răspundă în termen de 10 zile lucrătoare de la data primirii solicitării de utilizare a profilului.

 

Profilul UINV se aplică în mod nediscriminatoriu oricărui loc de consum care satisface cerinţele referitoare la încadrarea în caracteristicile precizate mai sus.

 

Profilul UINV

Pentru profilul UINV, ponderile orare ale consumurilor aferente unei zile lucrătoare/nelucrătoare sunt următoarele:

Forma profilului – conform graficului

Interval orar

Profil consum [%]
zi lucratoare

Profil consum [%]
zi nelucratoare

00:00:00

2,8877

4,2263

01:00:00

2,7780

4,0852

02:00:00

2,7291

3,9924

03:00:00

2,7151

3,9588

04:00:00

2,7351

3,9372

05:00:00

2,8486

3,9566

06:00:00

3,3558

3,9448

07:00:00

4,3656

3,9215

08:00:00

5,6306

3,9885

09:00:00

6,3283

4,1497

10:00:00

6,3060

4,1868

11:00:00

6,0586

4,1862

12:00:00

5,8055

4,0888

13:00:00

5,3539

3,9859

14:00:00

4,8010

3,8910

15:00:00

4,3713

3,8742

16:00:00

4,1536

3,9830

17:00:00

4,1654

4,1975

18:00:00

4,2770

4,4304

19:00:00

4,1988

4,6253

20:00:00

3,9603

4,7197

21:00:00

3,6915

4,7317

22:00:00

3,3805

4,5806

23:00:00

3,1029

4,3582