call center
INTRERUPERI
VERIFICA INTRERUPERE

Profil de consum SGAZ

Precizarea condiţiilor de aplicare a profilului de consum „Locaţii staţii mici de pompare gaz” SGAZ

aprobat prin Decizia ANRE 766/2012

 

Profilul de consum „Locaţii staţii mici de pompare gaz” se va utiliza pentru locurile de consum de categorie C, care nu au montate contoare cu curbă de sarcină, cu punctul de delimitare la joasă tensiune, al căror consum anual este de max. 200 MWh (conform art. 146 din Codul de măsurare) şi a căror activitate se pretează aplicării acestui profil.

În cazul locurilor de consum cu periodicitate de citire diferită de luna calendaristică, pentru determinarea cantităţii lunare de energie distribuită se vor aplica prevederile cuprinse la pct. 6 din „Procedura pentru elaborarea şi aplicarea profilurilor specifice de consum în zona de licență SDEE Transilvania Sud SA”.

 

Profilul „Locaţii staţii mici de pompare gaz” este destinat profilării orare a consumului aferent locurilor de consum având următoarele caracteristici:

 

–  Natura consumului: necasnic;

–  Programul normal de lucru:

– zile lucrătoare: luni-vineri, non-stop;

– zile nelucrătoare: sâmbătă-duminică, non-stop;

– activitatea are caracter permanent;

–  Activităţile adecvate pentru care este destinat profilul:

– locaţii staţii mici de pompare gaz – consum necasnic aferent staţiilor de pompare (regulatoare de presiune) situate în zone izolate şi în care îşi desfaşoară activitatea personal de exploatare permanent;

–  În timpul nopţii se utilizează iluminatul ambiental.

 

Pentru utilizarea acestui profil de consum solicitantul va transmite către operatorul de distribuţie, pe lângă notificarea prevăzută în Ordinul ANRE nr. 88/2009 cu modificările şi completarile ulterioare, următoarele informaţii: descrierea pe scurt a activităţii desfăşurate la locul de consum respectiv, din care să reiasă programul de funcţionare zilnic şi săptămânal, codul CAEN al activităţii care se desfăşoară, energia şi puterea pentru care se va presta serviciul de distribuţie (minim/maxim lunar), alte informaţii relevante care să permită operatorului de distribuţie efectuarea analizei privind încadrarea în profilul aprobat.

În cazul în care se face verificarea pe bază de măsurători a încadrării unui loc de consum în profilul aprobat, analiza va avea în vedere respectarea criteriului de încadrare în profil prin inexistenţa unor abateri mai mari de 10% pe o lungime mai mare de 20% din intervalul analizat.

Conform art. 5.3. „Procedura pentru elaborarea şi aplicarea profilurilor specifice de consum în zona de licență SDEE Transilvania Sud SA”, la solicitarea de utilizare a profilului aprobat primită de la orice consumator, grup de consumatori sau furnizori, SDEE Transilvania Sud SA este obligată să analizeze solicitarea de utilizare a profilului specific și să răspundă în termen de 10 zile lucrătoare de la data primirii solicitării de utilizare a profilului.

 

Profilul SGAZ se aplică în mod nediscriminatoriu oricărui loc de consum care satisface cerinţele referitoare la încadrarea în caracteristicile precizate mai sus.

 

Profilul SGAZ

Pentru profilul „Locaţii staţii mici de pompare gaz”, ponderile orare ale consumurilor aferente unei zile lucrătoare/nelucrătoare sunt următoarele:

Forma profilului – conform graficului

Interval orar

Profil consum [%]
zi lucratoare

Profil consum [%]
zi nelucratoare

00:00:00

4,512383563

4,860789625

01:00:00

4,458609425

4,789663265

02:00:00

4,426710098

4,765886259

03:00:00

4,413843454

4,741312299

04:00:00

4,399623014

4,735794994

05:00:00

4,320234941

4,682392705

06:00:00

4,328589051

4,453246937

07:00:00

4,380940791

3,925978453

08:00:00

4,299997359

3,602485241

09:00:00

4,123540751

3,586686554

10:00:00

4,056075792

3,587382346

11:00:00

3,989087493

3,514983635

12:00:00

3,892191550

3,472134916

13:00:00

3,801616885

3,455787642

14:00:00

3,615814146

3,401643083

15:00:00

3,387846135

3,398794729

16:00:00

3,451311070

3,503524915

17:00:00

3,787467998

3,861640111

18:00:00

4,020039133

4,186911367

19:00:00

4,189713640

4,389591539

20:00:00

4,359524574

4,557665441

21:00:00

4,571240181

4,794338303

22:00:00

4,619639039

4,882273720

23:00:00

4,593959916

4,849091920