call center

Profil de consum SCM-IF

Precizarea condiţiilor de aplicare a profilului de consum „Spaţii comerciale mici cu instalaţii de producere a frigului”

SCM-IF

aprobat prin Decizia ANRE 640/2012

Profilul de consum „Spaţii comerciale mici cu instalaţii de producere a frigului” se va utiliza pentru locurile de consum de categorie C, care nu au montate contoare cu curbă de sarcină, cu punctul de delimitare la joasă tensiune şi al căror consum anual este de max. 200 MWh (conform art. 146 din Codul de măsurare).
În cazul locurilor de consum cu periodicitate de citire diferită de luna calendaristică, pentru determinarea cantităţii lunare de energie distribuită se vor aplica prevederile cuprinse la pct. 6 din „Procedura pentru elaborarea şi aplicarea profilurilor specifice de consum în zona de licență SDEE Transilvania Sud SA”.

Profilul „Spaţii comerciale mici cu instalaţii de producere a frigului” este destinat profilării orare a consumului aferent locurilor de consum având următoarele caracteristici:

-Activitate diurnă (program de funcţionare de max. 12 ore/zi, zile lucrătoare: luni-vineri 5 zile/săptămână, zile nelucrătoare: sâmbătă-duminică 2 zile/săptămână);

-Activităţile care se pot desfăşura la locurile de consum pentru care este destinat profilul SCM-IF:

-activităţi comerciale în domeniul alimentar, cu spaţii de deservire sau depozitare având suprafaţă mică;

-activităţi comerciale din domeniul alimentaţiei publice;

-spaţii comerciale pentru activităţi diverse dotate cu aparate de aer condiţionat sau cu frigidere, răcitoare etc.;

-oficii, agenţii, sucursale bancare/poştale;

-Spaţiile aferente activităţilor sunt prevăzute cu instalaţii de producere a frigului (aparate de aer condiţionat, alte echipamente de răcire de genul frigidere, lăzi/vitrine frigorifice etc.);

-În timpul nopţii se utilizează iluminatul ambiental;

-Activitatea care se desfăşoară la locul de consum are caracter necasnic şi permanent (nesezonier).

Pentru utilizarea acestui profil de consum solicitantul va transmite către operatorul de distribuţie, pe lângă notificarea prevăzută în Ordinul ANRE nr. 88/2009 cu modificările şi completarile ulterioare, următoarele informaţii: descrierea pe scurt a activităţii desfăşurate la locul de consum respectiv, din care să reiasă programul de funcţionare zilnic şi săptămânal, codul CAEN al activităţii care se desfăşoară, energia şi puterea pentru care se va presta serviciul de distribuţie (minim/maxim lunar), alte informaţii relevante care să permită operatorului de distribuţie efectuarea analizei privind încadrarea în profilul aprobat.
În cazul în care se face verificarea pe bază de măsurători a încadrării unui loc de consum în profilul aprobat, analiza va avea în vedere respectarea criteriului de încadrare în profil prin inexistenţa unor abateri mai mari de 10% pe o lungime mai mare de 20% din intervalul analizat.
Conform art. 5.3.„Procedura pentru elaborarea şi aplicarea profilurilor specifice de consum în zona de licență SDEE Transilvania Sud SA”, la solicitarea de utilizare a profilului aprobat primită de la orice consumator, grup de consumatori sau furnizori, SDEE Transilvania Sud SA este obligată să analizeze solicitarea de utilizare a profilului specific şi să răspundă în termen de 10 zile lucrătoare de la data primirii solicitării de utilizare a profilului.

Profilul SCM-IF se aplică în mod nediscriminatoriu oricărui loc de consum care satisface cerinţele referitoare la încadrarea în caracteristicile precizate mai sus.

Profilul SCM-IF
Pentru profilul SCM-IF, ponderile orare ale consumurilor aferente unei zile lucrătoare/nelucrătoare sunt următoarele:
Forma profilului – conform graficului

Interval orar

Profil consum [%]
zi lucratoare

Profil consum [%]
zi nelucratoare

00:00:00

3,3143

3,5992

01:00:00

3,2327

3,5058

02:00:00

3,1970

3,4335

03:00:00

3,1640

3,4112

04:00:00

3,1281

3,3861

05:00:00

3,1067

3,3716

06:00:00

3,6010

3,4790

07:00:00

4,0981

3,7845

08:00:00

4,3397

4,4232

09:00:00

4,5642

4,623

10:00:00

4,7266

4,8017

11:00:00

4,7790

4,8836

12:00:00

4,8106

4,8997

13:00:00

4,7913

4,9283

14:00:00

4,7726

4,8138

15:00:00

4,7372

4,7310

16:00:00

4,7432

4,6500

17:00:00

4,7980

4,6265

18:00:00

4,7579

4,6152

19:00:00

4,7127

4,3785

20:00:00

4,5777

4,2065

21:00:00

4,4000

4,1240

22:00:00

3,9975

3,7597

23:00:00

3,6503

3,5713