call center

Profil de consum SCM-FIF

Precizarea condiţiilor de aplicare a profilului de consum „Spaţii comerciale mici fără instalaţii de producere a frigului” SCM-FIF

aprobat prin Decizia ANRE 1361/2011

 

Profilul de consum „Spaţii comerciale mici fără instalaţii de producere a frigului” se va utiliza pentru locurile de consum de categorie C, care nu au montate contoare cu curbă de sarcină, cu punctul de delimitare la joasă tensiune şi al căror consum anual este de max. 200 MWh (conform art. 146 din Codul de măsurare).

În cazul locurilor de consum cu periodicitate de citire diferită de luna calendaristică, pentru determinarea cantităţii lunare de energie distribuită se vor aplica prevederile cuprinse la pct. 6 din „Procedura pentru elaborarea şi aplicarea profilurilor specifice de consum în zona de licenţa SDEE Transilvania Sud SA”.

 

Profilul „Spaţii comerciale mici fără instalaţii de producere a frigului” este destinat profilării orare a consumului aferent locurilor de consum având următoarele caracteristici:

 

–  Activitate diurnă (program de funcţionare de max. 10 ore/zi, zile lucrătoare: luni-vineri 5 zile/săptămână, zile nelucrătoare: sâmbătă-duminică 2 zile/săptămână);

–  Activităţile care se pot desfăşura la locurile de consum pentru care este destinat profilul SCM-FIF:

– activităţi comerciale de retail cu spaţii având suprafaţă mică (magazine săteşti, magazine articole electro-menaj, galanterie, încălţăminte, etc.);

– magazine de prezentare localizate la parterul blocurilor;

– centre de relaţii cu clienţii ale diverşilor furnizori de utilităţi şi servicii;

– ateliere prestări servicii diverse (atelier reparaţii încălţăminte, reparaţii şi întreţinere tehnică de calcul, croitorii etc.);

– spaţii comerciale pentru activităţi diverse (birouri notariale, agenţii imobiliare, agenţii loto/prono, agenţii de pariuri sportive, case de schimb valutar sau de amanet, florării, etc.);

– oficii bancare/poştale;

–  Spaţiile nu sunt prevăzute cu instalaţii de producere a frigului (aparate de aer condiţionat, alte echipamente de răcire);

–  În timpul nopţii se utilizează iluminatul ambiental;

–  Activitatea care se desfăşoară la locul de consum are caracter necasnic şi permanent (nesezonier).

 

Pentru utilizarea acestui profil de consum solicitantul va transmite către operatorul de distribuţie, pe lângă notificarea prevăzută în Ordinul ANRE nr. 88/2009 cu modificările şi completarile ulterioare, următoarele informaţii: descrierea pe scurt a activităţii desfăşurate la locul de consum respectiv, din care să reiasă programul de funcţionare zilnic şi săptămânal, codul CAEN al activităţii care se desfăşoară, energia şi puterea pentru care se va presta serviciul de distribuţie (minim/maxim lunar), alte informaţii relevante care să permită operatorului de distribuţie efectuarea analizei privind încadrarea în profilul aprobat.

În cazul în care se face verificarea pe bază de măsurători a încadrării unui loc de consum în profilul aprobat, analiza va avea în vedere respectarea criteriului de încadrare în profil prin inexistenţa unor abateri mai mari de 10% pe o lungime mai mare de 20% din intervalul analizat.

Conform art. 5.3. „Procedura pentru elaborarea şi aplicarea profilurilor specifice de consum în zona de licență SDEE Transilvania Sud SA”, la solicitarea de utilizare a profilului aprobat primită de la orice consumator, grup de consumatori sau furnizori, SDEE Transilvania Sud SA este obligată să analizeze solicitarea de utilizare a profilului specific şi să răspundă în termen de 10 zile lucrătoare de la data primirii solicitării de utilizare a profilului.

 

Profilul SCM-FIF se aplică în mod nediscriminatoriu oricărui loc de consum care satisface cerinţele referitoare la încadrarea în caracteristicile precizate mai sus.

 

Profilul SCM-FIF

Pentru profilul SCM-FIF, ponderile orare ale consumurilor aferente unei zile lucrătoare/nelucrătoare sunt următoarele:

Forma profilului – conform graficului

Interval orar

Profil consum [%]
zi lucratoare

Profil consum [%]
zi nelucratoare

00:00:00

3,4119

4,4601

01:00:00

3,4838

4,5585

02:00:00

3,4747

3,4335

03:00:00

3,4570

4,5219

04:00:00

3,4595

4,4993

05:00:00

3,4668

4,5266

06:00:00

3,6317

4,5676

07:00:00

3,6421

4,4003

08:00:00

3,9665

3,7440

09:00:00

5,2343

3,7363

10:00:00

5,2149

3,7683

11:00:00

5,1803

3,6810

12:00:00

5,1304

3,5688

13:00:00

5,1392

3,5124

14:00:00

5,1131

3,4293

15:00:00

5,1175

3,5063

16:00:00

5,1668

3,7225

17:00:00

4,9853

4,2254

18:00:00

4,1054

4,4223

19:00:00

3,7260

4,5203

20:00:00

3,5708

4,4988

21:00:00

3,4612

4,5512

22:00:00

3,4781

4,5789

23:00:00

3,3827

4,4578