call center

Profil de consum SCAR

Precizarea condiţiilor de aplicare a profilului de consum „Staţii de carburanţi” SCAR

aprobat prin Decizia ANRE 767/2012

 

Profilul de consum „Staţii de carburanţi” se va utiliza pentru locurile de consum de categorie C, care nu au montate contoare cu curbă de sarcină, cu punctul de delimitare la joasă tensiune, al căror consum anual este de max. 200 MWh (conform art. 146 din Codul de măsurare) şi a căror activitate se pretează aplicării acestui profil.

În cazul locurilor de consum cu periodicitate de citire diferită de luna calendaristică, pentru determinarea cantităţii lunare de energie distribuită se vor aplica prevederile cuprinse la pct. 6 din „Procedura pentru elaborarea şi aplicarea profilurilor specifice de consum în zona de licență SDEE Transilvania Sud SA”.

 

Profilul „Staţii de carburanţi” este destinat profilării orare a consumului aferent locurilor de consum având următoarele caracteristici:

 

–  Natura consumului: necasnic;

–  Programul normal de lucru:

– zile lucrătoare: luni-vineri, non-stop;

– zile nelucrătoare: sâmbătă-duminică, non-stop;

– activitatea are caracter permanent, nesezonier;

–  Activităţile adecvate pentru care este destinat profilul:

– comerţ cu amănuntul al carburanţilor pentru autovehicule;

– comercializarea cu ridicata a combustibililor lichizi sau gazoşi şi a produselor derivate;

– alte activităţi comerciale cu amănuntul cu program non-stop;

–  În timpul nopţii se desfăşoară activităţi comerciale şi se utilizează iluminatul ambiental.

 

Pentru utilizarea acestui profil de consum solicitantul va transmite către operatorul de distribuţie, pe lângă notificarea prevăzută în Ordinul ANRE nr. 88/2009 cu modificările şi completarile ulterioare, următoarele informaţii: descrierea pe scurt a activităţii desfăşurate la locul de consum respectiv, din care să reiasă programul de funcţionare zilnic şi săptămânal, codul CAEN al activităţii care se desfăşoară, energia şi puterea pentru care se va presta serviciul de distribuţie (minim/maxim lunar), alte informaţii relevante care să permită operatorului de distribuţie efectuarea analizei privind încadrarea în profilul aprobat.

În cazul în care se face verificarea pe bază de măsurători a încadrării unui loc de consum în profilul aprobat, analiza va avea în vedere respectarea criteriului de încadrare în profil prin inexistenţa unor abateri mai mari de 10% pe o lungime mai mare de 20% din intervalul analizat.

Conform art. 5.3. „Procedura pentru elaborarea şi aplicarea profilurilor specifice de consum în zona de licență SDEE Transilvania Sud SA”, la solicitarea de utilizare a profilului aprobat primită de la orice consumator, grup de consumatori sau furnizori, SDEE Transilvania Sud SA este obligată să analizeze solicitarea de utilizare a profilului specific şi să răspundă în termen de 10 zile lucrătoare de la data primirii solicitării de utilizare a profilului.

 

Profilul SCAR se aplică în mod nediscriminatoriu oricărui loc de consum care satisface cerinţele referitoare la încadrarea în caracteristicile precizate mai sus.

 

Profilul SCAR

Pentru profilul „Staţii de carburanţi”, ponderile orare ale consumurilor aferente unei zile lucrătoare/nelucrătoare sunt următoarele:

Forma profilului – conform graficului

Interval orar

Profil consum [%]
zi lucratoare

Profil consum [%]
zi nelucratoare

00:00:00

4,824607714

4,915168071

01:00:00

4,802373146

4,931367606

02:00:00

4,793448926

4,917181983

03:00:00

4,785729947

4,899606847

04:00:00

4,773271267

4,886519775

05:00:00

4,767180105

4,567107476

06:00:00

4,456063805

4,453246937

07:00:00

4,017710902

4,105590567

08:00:00

3,513506638

3,584656377

09:00:00

3,40508284

3,44068263

10:00:00

3,505203874

3,473974198

11:00:00

3,559087214

3,474100465

12:00:00

3,532358222

3,439616923

13:00:00

3,524121217

3,392446617

14:00:00

3,497871232

3,334355538

15:00:00

3,445541997

3,290094945

16:00:00

3,495916776

3,339819052

17:00:00

3,832158296

3,706435721

18:00:00

4,125034456

4,037226824

19:00:00

4,338367101

4,290891841

20:00:00

4,638625592

4,626731534

21:00:00

4,75351919

4,767354619

22:00:00

4,801895479

4,837889079

23:00:00

4,811324063

4,85145258