call center

Profil de consum GSM

Precizarea condiţiilor de aplicare a profilului de consum „Locaţii operatori GSM”

aprobat prin Decizia ANRE 2031/2011

 

Profilul de consum „Locaţii operatori GSM” se va utiliza pentru locurile de consum de categorie C, care nu au montate contoare cu curbă de sarcină, cu punctul de delimitare la joasă tensiune şi al căror consum anual este de max. 200 MWh (conform art. 146 din Codul de măsurare) şi a căror activitate se pretează aplicării acestui profil.

În cazul locurilor de consum cu periodicitate de citire diferită de luna calendaristică, pentru determinarea cantităţii lunare de energie distribuită se vor aplica prevederile cuprinse la pct. 6 din „Procedura pentru elaborarea şi aplicarea profilurilor specifice de consum în zona de licență SDEE Transilvania Sud SA”.

 

Profilul „Locaţii operatori GSM (cod profil GSM) este destinat profilării orare a consumului aferent locurilor de consum având urmatoarele caracteristici:

–  Natura consumului: necasnic;

–  Programul normal de lucru:

– zile lucrătoare: luni-vineri, non-stop;

– zile nelucrătoare: sâmbătă-duminică, non-stop;

– activitatea are caracter permanent.

–  Activităţile adecvate pentru care este destinat profilul GSM:

– activităţi desfăşurate în locaţiile operatorilor licenţiaţi GSM, ale căror puncte de consum nu sunt dotate cu contoare cu curba de sarcină şi nu sunt incluse în sistemele de telecitire; de regulă o astfel de locaţie (site) cuprinde stâlp cu antenă, shelter de echipamente de telecomunicaţii, post de transformare;

– alte activităţi similare;

–  În timpul nopţii se utilizează iluminatul ambiental.

 

Pentru utilizarea acestui profil de consum solicitantul va transmite către operatorul de distribuţie, pe lângă notificarea prevăzută în Ordinul ANRE nr. 88/2009 cu modificările şi completarile ulterioare, următoarele informaţii: descrierea pe scurt a activităţii desfăşurate la locul de consum respectiv, din care să reiasă programul de funcţionare zilnic şi săptămânal, codul CAEN al activităţii care se desfăşoară, energia şi puterea pentru care se va presta serviciul de distribuţie (minim/maxim lunar), alte informaţii relevante care să permită operatorului de distribuţie efectuarea analizei privind încadrarea în profilul aprobat.

În cazul în care se face verificarea pe bază de măsurători a încadrării unui loc de consum în profilul aprobat, analiza va avea în vedere respectarea criteriului de încadrare în profil prin inexistenţa unor abateri mai mari de 10% pe o lungime mai mare de 20% din intervalul analizat.

Conform art. 5.3. „Procedura pentru elaborarea şi aplicarea profilurilor specifice de consum în zona de licență SDEE Transilvania Sud SA”, la solicitarea de utilizare a profilului aprobat primită de la orice consumator, grup de consumatori sau furnizori, SDEE Transilvania Sud SA este obligată să analizeze solicitarea de utilizare a profilului specific şi să răspundă în termen de 10 zile lucrătoare de la data primirii solicitării de utilizare a profilului.

 

Profilul GSM se aplică în mod nediscriminatoriu oricărui loc de consum care satisface cerinţele referitoare la încadrarea în caracteristicile precizate mai sus.

Profilul GSM

Pentru profilul GSM, ponderile orare ale consumurilor aferente unei zile lucrătoare/nelucrătoare sunt următoarele:

Forma profilului – conform graficului

Interval orar

Profil consum [%]
zi lucratoare

Profil consum [%]
zi nelucratoare

00:00:00

3,92540

4,01770

01:00:00

3,85890

3,96350

02:00:00

3,83030

3,92670

03:00:00

3,82050

3,89750

04:00:00

3,80150

3,88840

05:00:00

3,78650

3,86550

06:00:00

3,79940

3,85900

07:00:00

3,86520

3,88870

08:00:00

4,03640

3,99300

09:00:00

4,22550

4,14770

10:00:00

4,31600

4,27500

11:00:00

4,35730

4,32330

12:00:00

4,37590

4,36210

13:00:00

4,39240

4,37670

14:00:00

4,41900

4,37480

15:00:00

4,43670

4,35380

16:00:00

4,45070

4,34930

17:00:00

4,44790

4,36630

18:00:00

4,44450

4,37170

19:00:00

4,42560

4,37760

20:00:00

4,41890

4,38730

21:00:00

4,34430

4,34070

22:00:00

4,21310

4,21650

23:00:00

4,00810

4,07740