call center

Compensatii acordate utilizatorilor pentru nerespectarea termenelor

OD este obligat să plătească următoarele compensații direct, în cazul în care contractul de distribuţie este încheiat cu utilizatorul, sau prin intermediul furnizorului, în termen de 30 de zile calendaristice de la data transmiterii informării privind nerespectarea indicatorului de performanță impus prin standardul de performanta sau de la data transmiterii cererii utilizatorului de acordare a compensației.