call center

Citire/Inlocuire contoare

Citirea contoarelor de energie electrică

Citirea contoarelor de energie electrică este operațiunea prin care operatorul de rețea preia din contor informația „index curent” (la data citirii), o înregistrează și calculează prin diferență, față de „indexul anterior”, cantitatea de energie electrică înregistrată de contor.

În funcție de tipul contractului de furnizare energie electrică citirea contoarelor de energie electrică se efectuează:
– lunar;
– la trei luni, cazuri în care facturarea lunară aconsumului de energie electrică se pentru două luni pe cantități estimate (în funcție de istoricul mediei de consum realizat anterior, în aceeași perioadă a anului) și în a treia lună pe cantitate regularizată (în funcție de rezultatul citirii); în acest fel, la fiecare interval de trei luni consumatorul plătește consumul real de energie electrică.
Consumatorul are obligația să permită accesul la contor pentru realizarea citirii/înregistrării indexului. Lipsa accesului la contor în vederea citirii se va notifica. Lipsa accesului la contor în vederea citirii în mod repetat atrage după sine, în conformitate cu prevederile legale aplicabile, întreruperea alimentării cu energie electrică.

Înlocuirea contoarelor de energie electrică

Înlocuirea contoarelor de energie electrică este operațiunea prin care operatorul de rețea asigură condiția de măsurare a energiei electrice la locurile de consum unde se impune aceasta, din unul din motivele enumerate în continuare:
– în cazurile impuse de modificarea contractului de furnizare energie electrică;
– în situațiile în care reprezentantul operatorului de rețea a constatat starea „Contor defect” sau „Contor suspect de funcţionare neconformă”, în urma verificărilor tehnice efectuate la locul de consum;
– în urma expirării termenului de valabilitate a verificării metrologice.
Înlocuirea contoarelor de energie electrică reprezintă o obligație legală a operatorului de rețea și se desfășoară în regim reglementat de către B.R.M.L. (Biroul Român de Metrologie Legală) și A.N.R.E. (Agenția Națională de Reglementare în domeniul Energiei).

Consumatorul are obligația să permită accesul pentru înlocuirea contorului de energie electrică și să semneze de luare la cunoștință pe documentul BON DE MIȘCARE CONTOR în legătură cu:
– datele de identificare ale locului de consum;
– datele de identificare ale contorului de energie electrică;
– valoarea/valorile indexului/indecșilor de energie electrică activă/reactivă, după caz;
– indicativul sigiliilor aplicate după montarea contorului de energie electrică.
Lipsa accesului la locul de consum în vederea înlocuirii contorului de energie electrică se va notifica. Lipsa accesului la locul de consum în vederea înlocuirii contorului de energie electrică în mod repetat atrage după sine, în conformitate cu prevederile legale aplicabile, întreruperea alimentării cu energie electrică.