call center

Cerinte speciale pentru clienti vulnerabili din motive de sanatate

Art. 19 din Ordinului ANRE nr. 11/2016 privind aprobarea Standardului de performanţă pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice prevede obligaţia operatorul de distribuţie (OD) de a respecta cerinţele speciale în cazul clienților vulnerabili din motive de sănătate. Astfel, dacă titularul contractului de furnizare/distribuție energie electrică aduce la cunoștința OD și prezintă o confirmare medicală de la un medic specialist, vizată și de medicul de familie, că o persoană locuind la locul sau de consum necesită menținerea în viață prin aparate electrice, intrând astfel în categoria clienților vulnerabili, OD este obligat:

1. Să înregistreze adresa/locul de consum drept o instalație specială din motive umanitare;
2. Să ia toate măsurile pentru evitarea deconectării respectivului loc de consum;
3. Să rezolve cu prioritate întreruperile neplanificate care afectează respectivul loc de consum;
4. Să asigure o sursă suplimentară de alimentare a respectivului loc de consum;
5. Să ofere utilizatorului un numar de telefon de urgență;
6. Dacă este cazul, să permită ca relația, cu clientul vulnerabil respectiv să se poată desfșura prin intermediul contractlui de furnizare/distribuție încheiat pe locul de consum respectiv.

Consumatorii au obligaţia să anunţe atunci când nu mai este necesară tratarea locului de consum drept cerinţă specială de ordin umanitar.