call center

Racordare prosumatori

Sistemul energetic românesc traversează în prezent un proces de transformare și adaptare la tendințele europene. Existența prosumatorilor este unul dintre elementele care caracterizează orice piață modernă de energie.
În urma modificărilor legislative recente, consumatorii casnici care deţin instalaţii de producere a energiei electrice (eoliene şi panouri fotovoltaice), inclusiv în cogenerare, au acum posibilitatea să vândă energia pe care o produc acasă, în exces faţă de propriul consum.
În continuare este o prezentare a acestei categorii de clienți, cu beneficiile pe care le presupune calitatea de prosumator, dar și pașii care trebuie urmați pentru a deveni prosumator (Ghidul prosumatorului).

1. Ce este un prosumator?

Prosumatorul este clientul final care deține instalații de producere a energiei electrice, inclusiv în cogenerare, a cărui activitate specifică nu este producerea energiei electrice, care consumă și care poate stoca și vinde energie electrică din surse regenerabile produsă în clădirea proprie, inclusiv un bloc de apartamente, o zonă rezidențială, un amplasament de servicii partajat, comercial/industrial sau în același sistem de distribuție închis, cu condiția ca, în cazul consumatorilor autonomi necasnici de energie din surse regenerabile, aceste activități să nu constituie activitatea lor comercială sau profesională primară.

2. Avantajele

Prosumatorii care dețin unități de producere a energiei electrice din surse regenerabile, cu puterea instalată de cel mult 27 kW pe loc de consum, pot vinde cantitatea produsă și livrată în rețeaua electrică furnizorilor cu care aceștia au încheiate contracte de furnizare a energiei electrice, conform reglementărilor ANRE.
Furnizorii de energie electrică sunt obligați, la solicitarea prosumatorilor cu care aceștia au încheiate contracte de furnizare a energiei electrice, să achiziționeze energia electrică produsă, la un preț egal cu prețul mediu ponderat înregistrat în Piața pentru Ziua Următoare în anul anterior.
Prosumatorii, persoane fizice, altele decât cele organizate conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 44/2008, privind desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 182/2016, pot desfășura activitatea de comercializare a energiei electrice produse în unitățile pe care le dețin, fără înregistrarea și autorizarea funcționării acestora.
În factura de energie electrică, prosumatorii prevăzuți beneficiază din partea furnizorilor cu care aceștia au încheiate contracte de furnizare a energiei electrice de serviciul de regularizare între valoarea energiei electrice livrate și valoarea energiei electrice consumate din rețea.
Operatorii de distribuție a energiei electrice sunt obligați să realizeze racordarea prosumatorilor și a autorităților publice prevăzute la alin. (61) din Legea nr. 184/2018, în conformitate cu reglementările specifice emise de ANRE în acest scop.
Prosumatorii, persoane fizice, prevăzuți la alin. (6) din Legea nr. 148/2018, sunt exceptați de la obligația de achiziție anuală și trimestrială de certificate verzi, prevăzută la art. 8 alin. (2) și (21), pentru energia electrică produsă și utilizată pentru consumul final propriu, altul decât consumul propriu tehnologic al centralei electrice.
Prin derogare de la Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, și de la Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, prosumatorii, persoane fizice, prevăzuți la alin. (6) și (63) sunt exceptați/scutiți de la plata tuturor obligațiilor fiscale aferente cantității de energie electrică produsă pentru autoconsum, precum și excedentul vândut furnizorilor, conform alin. (62).

3. Etapele de racordare

Pentru racordarea unui prosumator la rețeaua electrică de interes public se parcurg următoarele etape:
Etapa preliminară de documentare și informare a utilizatorului;
Depunerea de către utilizator a cererii de racordare și a documentației aferente pentru obținerea avizului tehnic de racordare;
Stabilirea soluției de racordare la rețeaua electrică și emiterea de către operatorul de rețea a avizului tehnic de racordare, ca ofertă de racordare;
Incheierea contractului de racordare între operatorul de rețea și utilizator;
Realizarea lucrărilor de racordare la rețeaua electrică și punerea în funcțiune a instalației de racordare;
Punerea sub tensiune a instalației de utilizare pentru probe, dacă este cazul;
Emiterea de către operatorul de rețea a certificatului de racordare a locului de consum și/sau producere;
Punerea sub tensiune finală a instalației de utilizare.