Anunturi

ORGANIZARE PROCEDURĂ DE VÂNZARE
TRANSFORMATOARE UZATE AMORTIZATE INTEGRAL,
AVÂND PUTERI ÎNTRE 25 kVA și 1600 kVA,
ÎN VEDEREA DEZMEMBRĂRII ȘI VALORIFICĂRII

Atribuire contract de vânzare-cumpărare transformatoare uzate amortizate integral,
având puteri între 25 kVA și 1600 kVA, în vederea dezmembrării și valorificării.


Denumirea și adresa unității organizatoare:
SDEE TRANSILVANIA SUD S.A., Brașov, str. Pictor Luchian, nr. 25;
Tel.: 0268 305 999; fax : 0268 305 004;
E-mail: office.tsd@distributie-energie.ro,
cu Structurile Regionale din subordine: Alba, Brașov, Harghita, Mureș, Sibiu;


Adresa, data și ora depunerii ofertelor, data deschiderii ofertelor:
SDEE TRANSILVANIA SUD S.A., Brașov, str. Pictor Luchian, nr. 25;
Termenul de depunere: 14.10.2020, ora 11;
Termenul de deschidere: 14.10.2020, ora 12;
Procedura de desfășurare a licitației este prevăzută în Caietul de Sarcini.


Numărul de telefon, fax și adresa de e-mail unde se pot obține informații privind
procedura de valorificare:
SDEE TRANSILVANIA SUD S.A., Brașov, str. Pictor Luchian, nr. 25;
Tel.: 0268 305 999; fax : 0268 305 004; e-mail: office.tsd@distributie-energie.ro,
Persoane de contact :
- Structura Regională Alba - Ionel Nicolae, tel.: 0727 788 909;
- Structura Regională Brașov - Dragos Precu, tel.: 0723 534 339;
- Structura Regională Harghita - Arpad Biro, tel.: 0726 300 605 ;
- Structura Regională Mureș - Daniel Bălan , tel.: 0720 501 352 ;
- Structura Regională Sibiu – Nicolae Muntenaș, tel. 0726 300 547 ;
- Departament Suport Tehnic – Ion Moldoveanu-Gascu, tel : 0726 300 611.