Documentele necesare in vederea obtinerii avizului de racordare pentru o locuinta cu racord electric existent:

 • Act de proprietate sau contractul de inchiriere
 • Cerere tip (confirmarea datelor se va face de catre o firma autorizata)
 • Certificatul de inmatriculare a firmei (pentru agenti economici)

Doriti sa construiti o casa?
Prezentati-va la sediul sucursalei din judetul dvs. pentru obtinerea avizului de amplasament cu urmatoarele acte:

 • Actul de proprietate asupra terenului
 • Plan de situatie cu indicarea constructiei noi si a utilitatilor existente
 • Schita la scara privind dimensiunile in plan vertical si orizontal al noii locuinte (ambele executate de proiectant autorizat)
 • Avizul de amplasament este obligatoriu pentru obtinerea autorizatiei de constructie eliberat de organele teritoriale abilitate in acest sens.

In vederea alimentarii cu energie electrica a noii locuinte veti obtine avizul de racordare prezentand la sediul sucursalei din judetul dvs. urmatoarele documente:

 • Autorizatia de constructie
 • Cerere tip
 • Certificat de inmatriculare (pentru agenti economici)
 • Aceleasi documente (aviz de amplasament, aviz de racordare) sunt necesare si in cazul locuintelor la care se executa modificari ce afecteaza racordul electric existent.

Bransamentul electric (legatura intre retea si contorul electric) se executa de catre o firma autorizata dupa incasarea taxei de racordare. Executia instalatiei electrice interioare (legatura de la contor la tablou, tabloul electric si circuitele interioare de alimentare) se contracteaza direct cu o firma autorizata pentru asemenea lucrari sau electricieni autorizaţi de către ANRE care au calitatea de persoană fizică cu activitate independentă, în baza unei autorizaţii emise de Administraţia publică locală, în conformitate cu prevederile OUG. nr.44 din 16/04/2008.

Executantul instalatiei electrice are obligatia:

 • Sa execute lucrarea conform normativelor in vigoare
 • Sa intocmeasca documentatia tehnica si sa o depuna la furnizor
 • Punerea sub tensiune se va efectua numai dupa incheierea contractului de furnizare a energiei electrice.