Politica în domeniul protecţiei mediului a SDEE Transilvania Sud S.A. este parte componentã a politicii organizaţiei, în concordanţã cu principiile dezvoltării durabile şi are drept scop:

  • pe termen scurt şi mediu – reducerea impactului nefavorabil asupra mediului pentru toate activitãţile, într-un mod eficient din punct de vedere economic, respectând reglementările aplicabile, în vigoare;
  • pe termen lung – atingerea unor standarde de performanţã privind protecţia mediului, la nivelul exigenţelor internaţionale.

 

Pentru atingerea obiectivelor de mediu, acţiunile noastre vizează, în principal:

  • asigurarea conformităţii cu obligaţiile de conformare de mediu aplicabile;
  • perfecţionarea managementului deşeurilor prin valorificare/eliminare responsabilã şi în siguranţã a acestora, cu o preocupare specialã pentru deşeurile periculoase;
  • aplicarea măsurilor de intervenţie operativã pentru prevenirea şi/ sau limitarea efectelor asupra mediului în caz de incident, avarie sau dezastre;
  • conştientizarea şi instruirea permanentã a lucrãtorilor, în scopul dezvoltãrii culturii organizaţionale privind protecţia mediului.

 

In plan operational,  SDEE Transilvania Sud S.A. implementeazã mãsuri de reducere a gradului de poluare şi investeşte în modernizarea instalaţiilor sale din Structurile Regionale: Alba, Braşov, Covasna, Harghita, Mureş şi Sibiu.

Raportul anual de mediu