Aria de distribuție a SDEE Transilvania Sud SA de 34 072 km pătrați include 37 136 de km de linii electrice aeriene și subterane, peste 19 636 km branșamente, 106 stații electrice și 8 719 posturi de transformare.
Rețeaua de distribuţie a SDEE Transilvania Sud SA se întinde pe o suprafață ce acoperă jumătatea de sud a Transilvaniei.

Activitățile desfășurate de SDEE Transilvania Sud SA sunt:
– distribuția de energie electrică
– exploatarea instalațiilor de 110 kV
– mentenanța instalațiilor secundare PRAM-110 kV
– activitatea de conducere operativă prin dispecer
– deservirea operativă a instalațiilor de m.t. si j.t.
– mentenanța instalațiilor secundare PRAM- mt si jt.
– managementul informaticii de sistemVolumul de instalații al SDEE Transilvania Sud SA:

  Nr.crt   Denumire   Tip   Valoare   Legenda
  1   LEA 110 kV   km   3.1666  


LEA - linie electrică aeriană
LES - linie electrică subterană
m.t. - medie tensiune
j.t. - joasă tensiune
PA - punct de alimentare
PT - post de transformare

  2   LEA m.t.   km   10.383  
  3   LEA j.t.   km   14.720  
  4   LES 110 kV   km   41  
  5   LES m.t.   km   3.303  
  6   LES j.t.   km   5.523  
  7   Stații 110 kV   buc   101  
  8   Stații MT   buc   5  
  9   PA și PT   buc   8.719