Metodologia de calcul al tarifului de distributie

Metodologia de calcul a tarifelor pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice este stabilită de către Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei prin Ordinul 169 / 2019, actualizat.

 • Este aplicabilă operatorilor principali de distribuţie (ODP);
 • Prevede: metoda de reglementare este de tip „coş de tarife plafon” – ANRE impune o limită superioară asupra mediei ponderate a structurii tarifelor;
 • Pentru asigurarea transparenţei, autoritatea de reglementare monitorizează activitatea ODP privind:
  – Cantitatea justificată de energie electrică distribuită;
  – Standardele de performanţă impuse ODP- menţinerea unui nivel minim al calităţii serviciului de distribuţie;
  – Stabilitatea tarifelor;
  – Consumul propriu tehnologic reglementat conform planului de reducere aprobat de ANRE;
  – Rata reglementată a rentabilităţii aplicată bazei reglementate a activelor reţelei de distribuţie;
  – Taxele stabilite de autorităţile centrale sau locale, aferente serviciului de distribuţie;
  – Viabilitatea financiară a ODP.
 • Prevede ca tarifele activităţii de distribuţie să acopere costurile eficiente ale ODP, realizate de serviciul de distribuţie a energiei electrice;
 • Promovează investiţiile eficiente în reţeaua de distribuţie a energiei electrice.
 • Programul de investiţii în reţeua de distribuţie cuprinde:
  – Investiţii esenţiale – sunt realizate cu scopul de a se asigura siguranţa în exploatare a reţelei de distribuţie şi continuitatea în alimentare cu energie electrică ;
  – Investiţii necesare – aferente dezvoltării şi modernizării reţelei de distribuţie pentru a se asigura calitatea şi performanţa dată de indicatorii specifici prevăzuţi în legislaţia existentă;
  – Investiţii justificabile – sunt analizate în raport cu beneficiul pe care îl vor aduce consumatorilor.
 • Precizează că ODP trebuie să aibă în vedere condiţiile tehnico-economice ale reţelei de distribuţie şi gradul de suportabilitate al consumatorilor la stabilirea tarifelor de distribuţie;
 • Tariful de distribuţie se aplică la punctul de delimitare dintre ODP şi utilizator;
 • Prevede că în calculul pentru aprobarea tarifelor de distribuţie, se utilizează rata de inflaţie comunicată de instituţiile abilitate;
 • ODP realizează structura şi nivelul tarifelor ce formează coşul de tarife plafon, iar ANRE controlează şi aprobă alocarea costurilor şi calculul tarifelor transmise de ODP, în conformitate cu metodologia.