Eficienta energetica

Eficiența energetică reprezintă un domeniu de interes pentru toți cei implicați, indiferent unde se situează pe lanțul energetic : resurse primare, producere, distribuție, furnizare, transport și consum final.
Eficiența energetică înseamnă: economisirea energiei, reducerea cheltuielilor, protecția mediului.

Pentru promovarea eficienței energetice societatea noastră, în calitate de operator de distribuție, și-a stabilit ca obiective în domeniul eficienței energetice următoarele:

  •   Introducerea tehnologiilor cu eficiență energetică ridicată, a sistemelor moderne de măsură și control, precum și a sistemelor de gestiune a energiei, pentru monitorizarea, evaluarea continuă a eficienței energetice și previzionarea consumurilor energetice;
  •   Promovarea utilizării la consumatorii finali a echipamentelor și aparaturii eficiente din punct de vedere energetic, precum și a surselor regenerabile de energie;
  •   Reducerea impactului asupra mediului a activităților industriale și de producere, transport, distribuție și consum a tuturor formelor de energie;
  •   Aplicarea principiilor moderne de management energetic;
  •   Dezvoltarea pieței pentru serviciile energetice.

În vederea informării asupra metodelor de utilizare eficientă a energiei, vă rugăm să consultați: