Sistem de Management

Societatea de Distribuție a Energiei Electrice Transilvania Sud SA (fostă FDEE „Electrica Distribuție Transilvania Sud” SA) își propune să distribuie tuturor clienţilor săi energie electrică la standarde superioare de calitate şi continuitate în alimentare, în condiţii de siguranţă şi eficienţă, respect pentru mediul înconjurător, sănătate şi securitate pentru angajaţii proprii şi pentru terţi.

Societatea de Distribuție a Energiei Electrice Transilvania Sud SA este preocupată în mod constant de îmbunătăţirea calităţii serviciilor prestate către clienţi, de reducerea impacturilor negative ale activităţii sale asupra mediului şi promovează un dialog deschis şi continuu cu clienţii, autorităţile publice, riveranii, organizaţiile neguvernamentale şi alte părţi interesate.

Pentru punerea în operă a celor de mai sus, Societatea de Distribuție a Energiei Electrice Transilvania Sud SA a dezvoltat şi implementat un sistem de management integrat calitate-mediu- sănătate şi securitate ocupatională avand ca repere standardele internationale în domeniu- ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001.

Recunoasterea publică a eforturilor depuse a fost obtinută prin certificarea conformităţii sistemului integrat calitate-mediu-sănătate şi securitate ocupatională implementat de Societatea de Distribuție a Energiei Electrice Transilvania Sud SA cu standardele mai sus amintite, de către organismul de certificare acreditat SRAC Cert, partener IQNet – The International Certification Network.