Societatea de Distribuție a Energiei Electrice Transilvania Sud SA este una dintre cele 8 societăți regionale de distribuție a energiei electrice din România, asigurând în principal distribuția și tranzitul energiei electrice prin rețelele pe care societatea le deține în arealul licenței de distribuție, pentru circa 2,6 milioane de locuitori, bazându- se pe experiența și tradiția celor peste 100 de ani în domeniu.

Ea are în componență şase subunități denumite sucursale de distribuție a energiei electrice (SDEE), ce asigură energie electrică pentru consumatorii din județele: Alba, Brașov, Covasna, Harghita, Mureș și Sibiu, aria de serviciu fiind de 34100 Km2.

De asemenea, Societatea de Distribuție a Energiei Electrice Transilvania Sud SA răspunde de funcționarea, mentenanța și dezvoltarea instalațiilor energetice proprii în condiții de calitate, siguranță, eficiență economică și protecție a mediului înconjurător.

Organul de conducere al societății este Adunarea generală a acționarilor, care decide asupra activității și asupra politicii ei economice și de afaceri. Administrarea societății este asigurată de Consiliul de administrație.
Societatea de Distribuție a Energiei Electrice Transilvania Sud SA funcționează în actuala structură din luna august 2007, în conformitate cu HGR 675/2007.