call center
ÎNTRERUPERI
Verifică întreruperi

Agenți economici

Nu găsiți ceea ce căutați?

Pentru a veni în ajutorul Dumneavoastră, am întocmit o listă cu răspunsuri la întrebările frecvente.

Dacă aveți și alte întrebări pe care nu le regăsiți pe site-ul nostru, vă rugăm să ne scrieți pe adresa office.tsd@distributie-energie.ro, iar noi vă vom răspunde în cel mai scurt timp.

 

 

Cui vă adresaţi dacă aveţi o problemă legată de consumul sau utilizarea energiei electrice ?

Sesizări privind înregistrarea corectă a consumului de energie electrică

-> Furnizorul de energie electrică cu care aveți relații contractuale

Întreruperea alimentării cu energie electrică (lipsa tensiunii electrice în locuința dumneavoastră)

-> Serviciul Call Center DERANJAMENTE – telverde 0800-500-929

Consultanță în probleme de alimentare cu energie electrică a obiectivelor noi sau obținerea unui spor de putere la un obiectiv existent

-> Ghișeul corespunzător de la sediile SDEE/Centrul de Operațiuni Rețea MT/JT

Modificarea instalațiilor electrice interioare pentru a avea o alimentare optimă și sigură a aparatelor electrocasnice, verificarea instalațiilor, inclusiv măsurarea prizelor de pământ

->Firme AUTORIZATE

Cum se încheie contractul de distribuţie a energiei electrice ?
Societatea de Distribuție a Energiei Electrice Transilvania Sud SA poate încheia contracte pentru prestarea serviciului de distribuție a energiei electrice active și asigurarea energiei electrice reactive, conform  Ordinului ANRE nr. 90/17.06.2015 privind aprobarea Contractului-cadru pentru serviciul de distribuție a energiei electrice, cu modificările şi completările ulterioare, cu următorii clienți:

– furnizorii de energie electrică ai consumatorilor racordaţi la reţelele de distribuţie;

– consumatorii racordaţi la reţelele de distribuţie;

– producătorii, autoproducătorii şi operatorul de transport şi de servicii de sistem care utilizează serviciul de distribuţie pentru energia electrică achiziţionată pentru consumul propriu tehnologic;

– alţi operatori de distribuţie;

Pentru contractarea serviciului de distribuție :

1. În cazul în care contractul de distribuţie se încheie cu un furnizor pentru un consumator:

– Clientul final notifică în scris furnizorul ales, FN, privind schimbarea furnizorului la locul său de consum și împuternicește FN ca acesta să notifice OR privind schimbarea furnizorului; respectiv să notifice FA denunțarea unilaterală a contractului de furnizare încheiat de clientul final cu FA; FA este obligat să permită clientului final schimbarea efectivă a furnizorului în termen de 21 de zile de la primirea notificării de la FN;

– Notificarea de schimbare a furnizorului transmisă de FN către OR trebuie să conţină cel puţin următoarele informaţii corecte şi complete:

a) datele de identificare ale clientului final;

b) adresa locului de consum şi POD/CLC;

c) denumirea FN;

d) perioada de valabilitate a contractului încheiat cu FN;

e) tipul contractului de furnizare încheiat cu FN, respectiv cu servicii sau fără servicii reglementate incluse;

f) data propusă pentru schimbarea efectivă a furnizorului;

g) datele de identificare ale furnizorului;

h) o copie a licenţei de furnizare în vigoare;

i) o copie după avizul tehnic de racordare emis pentru consumatorul pentru care se solicită încheierea contractului de distribuţie.

2. În cazul în care contractul de distribuţie se încheie direct cu un consumator:

La solicitarea clientului final adresată FN odată cu încheierea contractului de furnizare, în condiţiile reglementărilor în vigoare, clientul final realizează direct demersurile necesare încheierii cu OR a contractului de reţea/acces la sistem.

Consumatorul transmite pe adresele de email office.tsd@distributie-energie.ro sau  contractare.tsd@distributie-energie.ro din cadrul Societății de Distribuție a Energiei Electrice Transilvania Sud SA, următoarele documente:

– cerere de întocmire a contractului de distribuţie a energiei electrice;

– datele de identificare ale furnizorului/consumatorului şi reprezentanţilor săi legali;

– o copie după avizul tehnic de racordare emis pentru consumatorul pentru care se solicită încheierea contractului de distribuţie;

– dovada încheierii contractului de furnizare.

Pentru ambele cazuri, după întocmirea şi verificarea condiţiilor specificate în celelalte anexe prevăzute în  Ordinului ANRE nr. 90/17.06.2015 privind aprobarea Contractului-cadru pentru serviciul de distribuție a energiei electrice, cu modificările şi completările ulterioare, Societatea de Distribuție a Energiei Electrice Transilvania Sud SA va transmite clientului o ofertă de contract în 20 zile calendaristice de la primirea cererii însoţite de documentaţia completă, conform Ordinului ANRE nr.28/30.08.2007– Standard de performanţă pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice.

Contractul de distribuție intră în vigoare începând cu data încheierii contractului de furnizare dintre consumator şi furnizorul ales, şi se încheie pe perioada contractului de furnizare.

Orice modificare înregistrată la contract se va regăsi în anexele acestuia. Adăugarea sau excluderea unui loc de consum din contract se face prin întocmirea unui act adițional.

Cum se procedează în cazul sesizărilor privind înregistrarea corectă a consumului de energie electrică ?

Consumatori casnici

Pentru cazurile „Contor defect” – contorul nu înregistrează / nu afişează consumul de energie electrică.
• Vă adresați furnizorului de energie electrică, cu care aveți relația contractuală, sesizând starea „contor defect” indicând aderesa locului de consum.
• Reprezentantul distribuitorului de energie electrică se deplasează la locul de consum, efectuează constatarea și, dacă sesizarea este întemeiată, înlocuiește contorul.
• Distibuitorul de energie electrică evaluează cantitatea de energie electrică neînregistrată sau înregistrat eronat, aplicând prevederile reglementărilor în vigoare și o transmite furnizorului de energie electrică.
• Furnizorul de energie electrică va cuprinde în factura din perioada următoare contravaloarea cantității de energie electrică care corectează (pozitiv sau negativ) consumul realizat.

Pentu cazurile „Contor suspect de funcţionare neconformă”
• Vă adresați furnizorului de energie electrică, cu care aveți relația contractuală, sesizând starea „contor suspect de funcționare neconformă” indicând aderesa locului de consum.
• Reprezentantul distribuitorului de energie electrică se deplasează la locul de consum, efectuează o verificare tehnică a contorului, conform reglementărilor aplicabile și, dacă sesizarea este întemeiată, înlocuiește contorul.
• Ulterior, distibuitorul de energie electrică investighează situația și in funcție de efectul constatat și cauza care a generat acest efect, evaluează cantitatea de energie electrică neînregistrată sau înregistrat eronat, aplicând prevederile reglementărilor în vigoare și o transmite furnizorului de energie electrică.
Investigațiile distribuitorului de energie electrică pot cuprinde analize asupra:
– analize asupra calității citirilor efectuate de operatorii desemnați;
– analize asupra funcționării contorului în regimurile tranzitorii existente în rețeaua de distribuție a energiei electrice;
– analize asupra încadrării rezultatelor măsurării în clasa de exactitate prin verificare metrologică a contorului de energie electrică într-un laborator de metrologie autorizat de B.R.M.L. (Biroul Român de Metrologie Legală);
– expertiză metrologică efectuată de B.R.M.L.  în cazurile în care petentul nu acceptă rezultatul verificării metrologice efectuată de laboratorul de metrologie autorizat de B.R.M.L.;
– expertiză tehnică la producătorul de contoare, în cazurile în care există suspiciuni de intervenție neautorizată asupra contorului sau este necesară identificarea unor cauze care au influențat rezultatul măsurării; 

Rezultatul investigării funcționării contorului de energie electrică se aduce la cunoștința petentului.
• Furnizorul de energie electrică va cuprinde în factura din perioada următoare contravaloarea cantității de energie electrică care corectează (pozitiv sau negativ) consumul realizat.

Agenţi economici

Pentru cazurile „Grup de măsurare/Contor defect” (nu înregistrează / nu afişează consumul de energie electrică)
• Vă adresați furnizorului de energie electrică, cu care aveți relația contractuală, sesizând starea „grup de măsurare/contor defect” indicând aderesa locului de consum.
• Reprezentantul distribuitorului de energie electrică se deplasează la locul de consum, efectuează constatarea și, dacă sesizarea este întemeiată, înlocuiește componentele grupului de măsurare/contorul.
• Distibuitorul de energie electrică evaluează cantitatea de energie electrică neînregistrată sau înregistrat eronat, aplicând prevederile reglementărilor în vigoare și o transmite furnizorului de energie electrică.
• Furnizorul de energie electrică va cuprinde în factura din perioada următoare contravaloarea cantității de energie electrică care corectează (pozitiv sau negativ) consumul realizat.

Pentu cazurile „Grup de măsurare/Contor suspect de funcţionare neconformă”
• Vă adresați furnizorului de energie electrică, cu care aveți relația contractuală, sesizând starea „grup de măsurare/contor suspect de funcționare neconformă” indicând aderesa locului de consum.
• Reprezentantul distribuitorului de energie electrică se deplasează la locul de consum, efectuează o verificare tehnică a contorului, conform reglementărilor aplicabile și, dacă sesizarea este întemeiată, înlocuiește componetele grupului de măsurare/contorului.
• Ulterior, distibuitorul de energie electrică investighează situația și in funcție de efectul constatat și cauza care a generat acest efect, evaluează cantitatea de energie electrică neînregistrată sau înregistrat eronat, aplicând prevederile reglementărilor în vigoare și o transmite furnizorului de energie electrică.

Investigațiile distribuitorului de energie electrică pot cuprinde analize asupra:
– analize asupra calității citirilor efectuate de operatorii desemnați;
– analize asupra funcționării grupului de măsurare/contorului în regimurile tranzitorii existente în rețeaua de distribuție a energiei electrice;
– analize asupra încadrării rezultatelor măsurării în clasa de exactitate prin verificare metrologică a contorului de energie electrică într-un laborator de metrologie autorizat de B.R.M.L. (Biroul Român de Metrologie Legală);
– expertiză metrologică efectuată de B.R.M.L. în cazurile în care petentul nu acceptă rezultatul verificării metrologice a contorului de energie electrică efectuată de laboratorul de metrologie autorizat de B.R.M.L.;
– expertiză tehnică la producătorul de contoare, în cazurile în care există suspiciuni de intervenție neautorizată asupra contorului sau este necesară identificarea unor cauze care au influențat rezultatul măsurării;  ,

Rezultatul investigării funcționării grupului de măsurare/contorului de energie electrică se aduce la cunoștința petentului.
• Furnizorul de energie electrică va cuprinde în factura din perioada următoare contravaloarea cantității de energie electrică care corectează (pozitiv sau negativ) consumul realizat.

Cum se calculează energia consumată lunar a receptoarelor electrice ?

Energia consumată lunar a receptoarelor electrice (aparate casnice, electrice, electronice, instalații de iluminat) se obține astfel:
– se înmulțește puterea fiecărui receptor-exprimată în kW (puterea exactă se găsește, de regulă, inscripționată pe fiecare receptor) cu numărul de receptoare (acolo unde există mai multe receptoare de același tip) și cu numărul de ore de funcționare zilnic;
– se însumează consumul zilnic realizat timp de o lună (aproximativ 30 zile calendaristice – în cazul receptoarelor folosite zilnic) astfel obținându-se energia totală consumată.

Valoarea în lei a energiei electrice consumate se obţine prin înmulţirea cantităţii de energie în kWh consumaţi în perioada dorită cu preţul pe kWh înscris pe factura de energie electrică.