calitatea si continuitatea in alimentarea cu energie electrica

Conform prevederilor Standardului de performanță pentru serviciul de distribuție a energiei electrice, operatorul de distribuţie are următoarele obligaţii:

OD (Operatorul de Distribuţie) are obligaţia să asigure continuitatea în alimentarea cu energie electrică în conformitate cu nivelurile de performanţă stabilite prin prezentul standard. OD va face toate eforturile pentru reducerea duratei întreruperilor şi pentru a le programa, pe cât posibil, la date şi ore care vor afecta cât mai puţin utilizatorul.
OD este obligat să anunţe utilizatorii afectaţi de întreruperile planificate, comunicând durata estimată a acestora.
În situația în care OD nu asigură nivelul de performanță stabilit prin prezentul standard, utilizatorii racordați în zona din RED afectată au dreptul de a primi compensații.
OD este îndreptăţit să întrerupă calea de alimentare/evacuare a energiei electrice în situațiile și condițiile prevăzute în contractul-cadru pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice, aprobat prin ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei, denumit în continuare contract-cadru pentru serviciul de distribuție.
1. Pentru lucrările de dezvoltare și mentenanță, OD va căuta, împreună cu utilizatorii, o programare convenabilă pentru ambele părți. OD informează utilizatorii cu privire la data, ora, precum și durata întreruperilor care sunt necesare, cu minimum 15 zile lucrătoare înainte de data de începere a lucrărilor.
2. Dacă nu se ajunge la o înţelegere privind programarea întreruperilor, OD va reprograma întreruperile planificate, cu un anunţ de minimum 5 zile lucrătoare înainte de data de începere a lucrărilor.
3. La cererea scrisă a utilizatorilor, OD va apela la mijloace speciale (de ex. alimentări provizorii, lucru sub tensiune, grupuri generatoare mobile) cu scopul limitării duratei/puterii întrerupte sau chiar a eliminării întreruperilor, sau va interveni în afara zilelor lucrătoare sau noaptea.
Într-un an calendaristic, pentru lucrările de dezvoltare și mentenanță, OD nu va produce unui utilizator mai mult de:
a) 4 întreruperi planificate cu durata de maximum 8 ore fiecare, în mediul urban;
b) 8 întreruperi planificate cu durata de maximum 8 ore fiecare, în mediul rural;
În scopul realizării lucrărilor de retehnologizare a unor rețele electrice care alimentează un număr mai mare de 2.000 de utilizatori pentru care nu există soluții tehnice cu caracter provizoriu (în vederea asigurării alimentării/evacuării energiei electrice), precum și a lucrărilor necesare pentru racordarea unor noi utilizatori se acceptă ca OD să efectueze într-un an calendaristic 2 întreruperi planificate, cu durata de maximum 8 ore fiecare, în plus față de numărul întreruperilor prevăzut la alin.(3).
1. Pentru remedierea instalațiilor în urma unor evenimente accidentale care necesită o intervenție imediată, OD ia toate măsurile necesare și anunță, dacă este posibil, pe orice cale și în timpul cel mai scurt, utilizatorii cu privire la data, ora și durata întreruperii care urmează.
2. Dacă remedierea instalațiilor nu necesită o intervenție imediată, OD va preveni utilizatorii cu minimum 24 de ore înainte de întrerupere, iar la calculul indicatorilor de continuitate, aceasta se consideră ca fiind planificată.
OD asigură sosirea echipei de intervenție în minimum de timp după anunțarea, de către utilizator, a întreruperii în alimentare, astfel încât restabilirea alimentării, din momentul anunțării, după o întrerupere neplanificată, să se realizeze în maximum:
a) pentru mediul urban, cu excepţia municipiilor reşedinţă de judeţ, în condiţii normale de vreme, în maximum 6 ore;
b) pentru municipiile reşedinţă de judeţ, în condiţii normale de vreme, în maximum 4 ore;
c) pentru mediul rural, în condiţii normale de vreme, în maximum 12 ore;
d) pentru mediul urban sau rural, în condiţii meteorologice deosebite care generează avarii în elemente ale RED aflate în zona intravilană, în maximum 48 de ore;
e) pentru mediul urban sau rural, în condiţii meteorologice deosebite care generează avarii în elemente ale RED aflate în zona extravilană, în maximum 72 de ore.