română
  
english
  
cauta:  
 
Logo Societatea de Distributie a Energiei Electrice Transilvania Sud SA
Locuri de muncă
Javascript Tree Menu
 

Locuri de munca


 Societatea de Distributie a Energiei Electrice Transilvania Sud S.A.

 

 

 Anunţă scoaterea la concurs a unui post de electrician în cadrul Centrului de Exploatare 110 kV Brasov.

Condiţii de participare:

-          Studii medii de specialitate profil electronic / electroenergetic (scoala profesionala sau liceu);

-          Aviz psihologic favorabil exercitarii functiei de electrician;

-       Disponibilitate pentru lucrul in ture;

-       Apt pentru lucrul la inaltime si sub tensiune.

-     

 Constituie avantaj:

              - Experienta in domeniul electric.

              - Permis de conducere categoria B.

 

Documentele necesare pentru înscriere: cererea de participare la concurs; Curriculum Vitae; copiile dupa diploma si permisul de conducere si o adeverinţă de la medicul de familie din care să rezulte starea de sănătate.

Documentele se vor depune la Serviciul Resurse Umane din cadrul SDEE Brasov, str. Pictor Luchian, nr. 25, Brasov, camera 301, pana la data de 31.10.2017, inclusiv.

Concursul va consta din testare psihologica (eliminatorie), proba scrisa si interviu, la date care vor fi anuntate ulterior. .
 

 Testarea psihologică se va face de către societatea noastră, cu programare prealabila.

Tematica si informatii suplimentare se pot obtine la Comp. Resurse Umane, tel. 0268 - 305036 / 0268 - 305012 sau la adresa de e-mail Marcela.Borcaeas@distributie-energie.ro.


 

 

 

 

   
Copyright © 2016 Societatea de Distributie a Energiei Electrice Transilvania Sud S.A.